Selecteer een pagina

MOment staat voor het verbinden van mensen en onderwerpen binnen een organisatie. Waarbij het genereren van energie, gevoel voor verhoudingen en denken in oplossingen een belangrijke rol spelen.

MOment staat voor het verbinden van mensen en onderwerpen binnen een organisatie. Waarbij het genereren van energie, gevoel voor verhoudingen en denken in oplossingen een belangrijke rol spelen.

Na afloop van een project zorgt MOment Communicatie ervoor dat er een blijvend resultaat is waar de opdrachtgever daadwerkelijk mee verder kan. Door met lef en een open houding naar communicatiestukken te kijken komt MOment tot vernieuwende ideeën en inzichten. Ook onder tijdsdruk. Centraal in onze manier van werken staat dat MOment snel onderdeel uitmaakt van het team, altijd het overzicht houdt waarbij de mensen waar MOment mee samenwerkt hun werk met plezier kunnen volbrengen. 

MOment

Participatie

Steeds vaker worden bewoners, ondernemers en andere partners betrokken bij het ontwikkelen van beleid, bouwplannen en andere projecten die direct invloed hebben op de leefwereld van deze mensen. Dit zal nog intensiever gaan gebeuren bij het ingaan van de Omgevingswet. MOment heeft jaren ervaring met het betrekken van bewoners en ondernemers bij diverse thema’s. Waarbij bij ieder vraagstuk de aanpak op maat wordt bepaald in samenwerking met het team. Tegelijkertijd zorgen we ervoor dat de uitkomsten gebaseerd zijn op een representatieve groep mensen. Dus niet alleen de mensen die toch al van zich laten horen. Op een ludieke laagdrempelige manier zorgt MOment ervoor dat zoveel mogelijk mensen kunnen meedoen.

MOment

Eventmanagement

MOment gaat uit van het doel van uw evenement. Wat wilt u bereiken? Vervolgens verplaatst Moment zich in uw doelgroep om ervoor te zorgen dat deze vol energie, met meer kennis en nieuwe contacten terugkijken. Door jarenlange ervaring in verschillende communicatiefuncties heeft MOment de expertise opgebouwd om uw bijeenkomst van concept tot uitvoering te verzorgen. Uiteraard binnen afgesproken budget. Centraal in onze manier van werken staat dat MOment snel schakelt, creatief is en de besproken doelen vertaalt in een aansprekend programma.

MOment

Projectcommunicatie

MOment kan helpen om uw project of programma helder te krijgen. Door de inhoud scherp te analyseren en hier een praktische vertaling van te maken dragen wij bij aan een heldere communicatie.  Deze draagt bij aan begrip en vertrouwen. En kan de basis zijn voor het betrekken van partners (stakeholders) waarbij aan beide kanten de verwachtingen helder zijn.

Wat heeft MOment gedaan?

Participatieadviseur Omgevingsvisie Den Haag

Participatieadviseur Omgevingsvisie Den Haag

o Ontwikkelen methodiek De Haagse mixer (samen met bureau Graswortel) om mensen op een laagdrempeige manier te bevragen over belangrijke thema’s voor de toekomst van de stad o Adviseren over en uitvoeren van een stadsbreed participatietraject waarbij de focus vooral...

Lees meer
Participatieadviseur Den Haag Zuidwest

Participatieadviseur Den Haag Zuidwest

o Verbinden van de beleidsafdelingen op het stadhuis met o.a. bewoners, ondernemers, maatschappelijke organisaties in Den Haag Zuidwest. o Adviseren van collega’s over transparante en inclusieve participatieprocessen waarbij bewoners, ondernemers en maatschappelijke...

Lees meer
Nationale Ombudsman

Nationale Ombudsman

De Nationale ombudsman helpt burgers op weg als het misgaat in contact met de overheid. Ook helpt de Nationale ombudsman overheden hun dienstverlening te verbeteren. En luisteren zij naar de signalen en klachten van burgers over de overheid. Zodat zij hen kunnen...

Lees meer