Selecteer een pagina
Participatieadviseur Omgevingsvisie Den Haag

Participatieadviseur Omgevingsvisie Den Haag

o Ontwikkelen methodiek De Haagse mixer (samen met bureau Graswortel) om mensen op een laagdrempeige manier te bevragen over belangrijke thema’s voor de toekomst van de stad o Adviseren over en uitvoeren van een stadsbreed participatietraject waarbij de focus vooral...
Participatieadviseur Den Haag Zuidwest

Participatieadviseur Den Haag Zuidwest

o Verbinden van de beleidsafdelingen op het stadhuis met o.a. bewoners, ondernemers, maatschappelijke organisaties in Den Haag Zuidwest. o Adviseren van collega’s over transparante en inclusieve participatieprocessen waarbij bewoners, ondernemers en maatschappelijke...
Haagse Mobiliteitstransitie

Haagse Mobiliteitstransitie

Den Haag groeit. Het verkeer wordt daardoor drukker en er is steeds minder ruimte in de stad. De gemeente wil dat Den Haag ook in de toekomst leefbaar, verkeersveilig en bereikbaar is. Daarom is het belangrijk om anders te gaan kijken naar en om te gaan met...
Driehoek Loosduinen

Driehoek Loosduinen

Tijdens een aantal bijeenkomsten in het gebied ‘driehoek Loosduinen’ werd bewoners gevraagd met behulp van prikkers, voorzien van iconen op een plattegrond – een stedenbouwkundig model – aan te geven waar ze ruimte zagen voor hoogbouw, laagbouw, groen,...
Agenda Ruimte voor de Stad

Agenda Ruimte voor de Stad

Den Haag is volop in beweging; de stad is in trek. De economie verandert en de stad groeit de komende jaren met meer dan 4.000 nieuwe inwoners per jaar. Bewoners en bedrijven stellen hoge eisen aan de kwaliteit van leven en aan de leefomgeving in de stad. Duurzaamheid...