Selecteer een pagina

o Ontwikkelen methodiek De Haagse mixer (samen met bureau Graswortel) om mensen op een laagdrempeige manier te bevragen over belangrijke thema’s voor de toekomst van de stad
o Adviseren over en uitvoeren van een stadsbreed participatietraject waarbij de focus vooral ligt op jongeren, mensen uit kwetsbare wijken en mensen met een migratieachtergrond.
o Organiseren van dialoogsessies over ambities uit de omgevingsvisie met betrokkenen, bewoners en experts.