Selecteer een pagina

Den Haag groeit en wil een toekomstbestendige stad zijn. Daarom gaan we bouwen, maar willen we tegelijkertijd dat steden leefbaar, klimaatbestendig en groen blijven. De nieuwe gebiedsontwikkelingen onder andere rondom de stationslocaties zijn in volle gang. Het is de ambitie van de gemeente Den Haag en partners om die gebieden zo te ontwikkelen dat ze de toekomstige bewoners en bezoekers een aangename en gezonde leefomgeving bieden. Daarvoor nemen we de uitgangspunten voor duurzaam bouwen standaard mee in afspraken die gemaakt worden. Het congres Duurzaam Bouwen draagt hieraan bij door uitdagende sprekers, interactieve sessies en werkbezoeken en wandelingen waarbij gesprek en inspiratie centraal staan.

Magazine met opbrengsten van congres Duurzaam Bouwen

Opdracht:

Het zelfstandig organiseren van het landelijk congres Duurzaam Bouwen op 20 november 2019 in Den Haag. Van het bedenken van het programma tot het onderhouden van de website. Van voorgesprekken met sprekers tot schrijven van het draaiboek. En alles ertussen in. Van inhoud tot organisatie.