Selecteer een pagina

Sinds de decentralisaties in 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor de Jeugdwet, de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) en de Participatiewet. Het doel van deze decentralisaties is om de zorg dichter bij de burger te brengen, om op deze wijze hulpvragen eerder op te kunnen vangen en kosten te besparen door efficiënter te werken. Vanaf 1 januari 2016 is het programma Decentralisaties Sociaal Domein onderdeel geworden van de Unit Maatschappelijke Zorg en Participatie bij gemeente Capelle aan den Ijssel.

Opdracht:

  • Adviseren van het afdelingshoofd, programmamanager en betrokken wethouders
  • Schrijven van het communicatieplan in overleg met de beleidsadviseurs
  • Zelfstandig organiseren van informatieve en ludieke bijeenkomsten zoals een Seniorenbeurs en een Jeugddag om inwoners te betrekken bij de veranderingen in het beleid
  • Verzorgt, samen met de programmamanager, ook alles rondom het participatietraject met marktpartijen en maatschappelijke partners.
  • Het doel van deze communicatie is draagvlak en commitment creëren.
  • Vertalen van communicatieplan in concrete acties, met name vanuit de social media.