Selecteer een pagina

MDT is de ontdekkingsreis voor jongeren naar de beste versie van henzelf. Een kans voor jongeren om hun talenten te ontdekken, van betekenis te zijn, nieuwe mensen te ontmoeten en keuzes te maken voor de toekomst. Hun persoonlijke ontwikkeling en vrijwillige inzet voor anderen maakt onze samenleving sterker. Binnen deze ambitie zijn 3 kernbegrippen van belang, namelijk maatschappelijke impact, talentontwikkeling en elkaar ontmoeten. Maatschappelijke impact wordt bereikt door iets te doen voor een ander en/of voor de samenleving en door zelf een stap verder te komen. Met talentontwikkeling ontwikkelen jongeren vaardigheden en vergroten zij hun zelfvertrouwen. MDT biedt ook de mogelijkheid om mensen met verschillende achtergronden en leeftijden dichter bij elkaar te brengen, oftewel het stimuleren van sociale cohesie.

Opdracht:

  • Coƶrdineren, zelfstandig organiseren en uitvoeren van (online) bijeenkomsten en werkbezoeken
  • Onderhouden en uitbreiden landelijk dekkend netwerk
  • Verbinden van inhoud met vorm bij het organiseren van bijeenkomsten
  • Uitvoeren van diverse communicatieactiviteiten rondom events, bijeenkomsten en werkbezoeken (zoals het schrijven van (uitnodigings)teksten, berichten en posts voor social media)