Selecteer een pagina

Den Haag groeit. Het verkeer wordt daardoor drukker en er is steeds minder ruimte in de stad. De gemeente wil dat Den Haag ook in de toekomst leefbaar, verkeersveilig en bereikbaar is. Daarom is het belangrijk om anders te gaan kijken naar en om te gaan met mobiliteit. Dit noemt de gemeente de Haagse mobiliteitstransitie. Dit vroeg om het breed opzetten en uitvoeren van een participatietraject voor het actieprogramma Haagse Mobiliteitstransitie. Het ging om het betrekken en bereiken van bewoners, ondernemers en experts in alle delen van de stad. De input die is opgehaald heeft als basis gediend voor het actieprogramma Haagse Mobiliteitstransitie.

Animatie korte uitleg Haagse Mobiliteitstransitie

Aanpak:

Door naar bewoners toe te gaan in plaats van hen uit te nodigen is het aandeel unusual suspects bij deze aanpak het grootst. Bewoners worden aangesproken als toevallige voorbijgangers en worden door de uitstraling van het materiaal geprikkeld om deel te nemen. In dit geval was dat een straatpuzzel waarbij mensen konden aangeven d.m.v. speelkaarten hoe hun ideale straat eruit zou zien en waarom. Deze manier functioneerde als aanleiding voor een breder gesprek of een vervolggesprek. De verzamelde data is gebundeld in een participatierapport met conclusies en aanbevelingen

Verder was ik betrokken bij het organiseren en uitwerken van mobiliteitsateliers per stadsdeel. Hier werd met een relatief kleine groep dieper op kansen en belemmeringen ingegaan. Iedere deelnemer was daar namens zijn of haar achterban. Zoals een sportorganisatie, een culturele instelling of wijkvereniging. Op basis van deze ateliers is inzichtelijke gemaakt waar per wijk de kansen en belemmeringen liggen en zo kan hier rekening mee worden gehouden in de uitvoering van de Haagse Mobiliteitsagenda.