Selecteer een pagina

Tijdens een aantal bijeenkomsten in het gebied ‘driehoek Loosduinen’ werd bewoners gevraagd met behulp van prikkers, voorzien van iconen op een plattegrond – een stedenbouwkundig model – aan te geven waar ze ruimte zagen voor hoogbouw, laagbouw, groen, speeltuinen, ontmoetingsplekken en onderwijs. Een speelse manier om bewoners en ondernemers te laten participeren in de nodige veranderingen in het gebied.

Opdracht:

Participatietraject waarbij zoveel mogelijk bewoners en ondernemers werden betrokken en bevraagd naar hun ideeën en voorkeuren voor inrichting van de openbare ruimte bij nieuwbouwprojecten.