Selecteer een pagina

Den Haag is volop in beweging; de stad is in trek. De economie verandert en de stad groeit de komende jaren met meer dan 4.000 nieuwe inwoners per jaar. Bewoners en bedrijven stellen hoge eisen aan de kwaliteit van leven en aan de leefomgeving in de stad. Duurzaamheid wordt steeds meer standaard en technologische vernieuwingen beïnvloeden ons leven ingrijpend. Al die ontwikkelingen hebben ruimtelijke gevolgen in de stad. Zeker in een stad als Den Haag, waar de ruimte schaars is. Om te bepalen wat die ruimtelijke gevolgen zijn en hoe we daar de komende jaren zorgvuldig mee om kunnen gaan is een agenda ontwikkeld als leidraad voor de komende jaren: Agenda Ruimte voor de Stad. Deze agenda is gemaakt in co-creatie met stakeholders en bewoners in de stad.

Agenda Ruimte voor de Stad

Opdracht:

  • Adviseren over en zelfstandig organiseren van participatiebijeenkomsten. speeddates en andere manieren om bewoners, ondernemers en andere betrokkenen bij de inhoud van de agenda Ruimte voor de Stad te betrekken. (samen stadmaken)
  • Schrijven en uitvoeren van communicatieplan
  • Actueel houden van en teksten schrijven voor website, nieuwsbrieven en sociale media
  • Onderhouden van contact en adviseren van bestuur, voorlichters, vertegenwoordigers stadsdelen en andere relevante collega’s en stakeholders