Selecteer een pagina

Het programma duurzame inzetbaarheid van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) bevordert sinds 2012 via het delen van (wetenschappelijke) kennis en goede praktijkervaringen, dat werkgevers en werkenden eerder en op een goede manier in beweging komen en tijdig de juiste maatregelen kunnen toepassen. Deze aanpak is een aanvulling op beleid, wet- en regelgeving op de terreinen gezond en veilig werken, scholing van werkenden en arbeidsmobiliteit.

Opdracht:

  • Communicatieadvies -en begeleiding bij projecten zoals Week van de Werkstress
  • Adviseren en begeleiden media-inkoop
  • Borgen van het programma DI binnen ministerie SZW
  • Aansturen campagnebureau
  • Schrijven van informatie voor sociale media en de nieuwsbrief