Selecteer een pagina

We leven sinds maart 2020 met een pandemie die ons dagelijks leven enorm beïnvloed. De mentale en sociale impact van de maatregelen op jongeren is enorm. Wat de gevolgen op de langere termijn zijn, is nog niet duidelijk. Wel staat vast, dat de kans op verveling, somberheid en baldadigheid op dit moment toeneemt. Volgens onderzoekers lopen jongeren onderwijsafstanden op, hebben zij te kampen met eenzaamheid en depressies. Volgens landelijk onderzoek voelen 69% van de jongeren zich regelmatig eenzaam. Jongeren missen sociale contacten, school, het niet kunnen sporten en het in groepsverband dingen kunnen ondernemen. Het is onduidelijk wanneer de maatregelen worden versoepeld. Perspectief is dus ver weg.
Juist nu is het belangrijk om de Haagse jongeren erbij te houden. Door het bieden van alternatieven en een positief handelingsperspectief. Met een omvangrijk programma investeert de gemeente Den Haag dit jaar om participatie en welzijn van jongere tussen 16 en 27 jaar te bevorderen. De gemeente Den Haag werkt samen met jongerenambassadeurs, influencers en maatschappelijke en culturele organisaties.

Acties jongerenaanpak:
– In gesprek gaan met jongeren en jongerenorganisaties
– Het creëren van platforms waarin jongeren elkaar kunnen ontmoeten
– Jongeren betrekken bij het bedenken van ideeën
– Het bieden van positief handelingsperspectief, zoals een mentorklas, fysieke ontmoetingsruimten, interactieve activiteiten
– Jongerenwerkers en hun netwerk een stevige rol geven