Selecteer een pagina
Decentralisaties Sociaal Domein

Decentralisaties Sociaal Domein

Sinds de decentralisaties in 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor de Jeugdwet, de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) en de Participatiewet. Het doel van deze decentralisaties is om de zorg dichter bij de burger te brengen, om op deze wijze hulpvragen eerder...
Duurzame Inzetbaarheid

Duurzame Inzetbaarheid

Het programma duurzame inzetbaarheid van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) bevordert sinds 2012 via het delen van (wetenschappelijke) kennis en goede praktijkervaringen, dat werkgevers en werkenden eerder en op een goede manier in beweging...
Just Peace Festival

Just Peace Festival

Rond de Internationale dag van de vrede (21 september) wordt in Den Haag jaarlijks het Just Peace festival georganiseerd. Verschillende activiteiten worden georganiseerd door partners uit de stad. Om te laten zien hoe in Den Haag wordt gewerkt aan vrede en recht bij...