Selecteer een pagina
Congres Duurzaam Bouwen

Congres Duurzaam Bouwen

Den Haag groeit en wil een toekomstbestendige stad zijn. Daarom gaan we bouwen, maar willen we tegelijkertijd dat steden leefbaar, klimaatbestendig en groen blijven. De nieuwe gebiedsontwikkelingen onder andere rondom de stationslocaties zijn in volle gang. Het is de...
Driehoek Loosduinen

Driehoek Loosduinen

Tijdens een aantal bijeenkomsten in het gebied ‘driehoek Loosduinen’ werd bewoners gevraagd met behulp van prikkers, voorzien van iconen op een plattegrond – een stedenbouwkundig model – aan te geven waar ze ruimte zagen voor hoogbouw, laagbouw, groen,...
Decentralisaties Sociaal Domein

Decentralisaties Sociaal Domein

Sinds de decentralisaties in 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor de Jeugdwet, de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) en de Participatiewet. Het doel van deze decentralisaties is om de zorg dichter bij de burger te brengen, om op deze wijze hulpvragen eerder...
Duurzame Inzetbaarheid

Duurzame Inzetbaarheid

Het programma duurzame inzetbaarheid van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) bevordert sinds 2012 via het delen van (wetenschappelijke) kennis en goede praktijkervaringen, dat werkgevers en werkenden eerder en op een goede manier in beweging...
Tentoonstelling en prijsvraag Haagse kiosken

Tentoonstelling en prijsvraag Haagse kiosken

Om aandacht te geven aan de geschiedenis van kiosken in Den Haag en waardering te laten blijken voor kioskhouders is een tijdelijke tentoonstelling georganiseerd. Deze was te zien van 22 september t/m 15 oktober 2017 in een tijdelijke kiosk op het Spuiplein. Hier was...